Εργαλειοθήκη

Εργαλειοθήκη

restart-toolbox-main-image

Το έργο RESTART έχει αναπτύξει αρκετους μαθησιακούς πόρους συμπεριλαμβανομένου και ενός προγράμματος κατάρτισης σε διαφορετικές γλώσσες. Όλες αυτές οι πληροφορίες έχουν συλλεχθεί και ενσωματωθεί στην ψηφιακή εργαλειοθήκη κατάρτισης για τις 4.0 Βιομηχανίες.

Η εργαλειοθήκη έχει ως στόχο την ανάπτυξη των αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων και ηλεκτρονικών ικανοτήτων στους βιομηχανικούς εργαζομενους ώστε να ενθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαικών βιομηχανιών στο 4.0 παράδειγμα.

Στην εργαλειοθήκη, μπορείτε να βρείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και το ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ που έχει σχεδιαστεί από τους εταίρους και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός μονοπατιού κατάρτισης, την ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ, όπου μπορείτε να βρείτε τα εκπαιδευτικά υλικά σε διάφορες γλώσσες και τη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ όπου μπορείτε να βρείτε το γλωσσάρι και άλλα αποτελέσματα έργων που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της ειδικής κατάρτισης στις 4.0 δεξιότητες.

 

Ελπίζουμε να βρίσκετε το υλικό ενδιαφέρον και χρήσιμο.